bedrijfskunde

Eigenschappen

Label (nl)bedrijfskunde

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfskundeBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Benelux economische unie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanbesteding (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanbestedingsprocedure (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aangifte procedure (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aangifteformulieren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanleg (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanmaning (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanneming (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanslag type (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aantal (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanvraag vergunning (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
aanzegging (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
actiecentrum (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
actiecentrum cras (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
actief beheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
actief biologisch beheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
activiteit (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
activiteit per stap per rechtsverhouding (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
actualiteit (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
actuele gebruiksfunctie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
adellijke titel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
administratief beheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
administratief gebied (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
administratief stuurgegeven (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
administratief verslag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
administratief voorschrift (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
advies (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
adviesaanvraag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
adviesgroep (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
adviseur (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afschaling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afschrijving (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afslaan (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afvalstroomformulier (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afwegingen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afwentelen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afwikkeling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
afzet slib/restproducten (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
agrarisch verwant bedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
agrarisch-technisch hulpbedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
akr nummer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
alarmeren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
alarmering (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene bepalingen regelgeving/wet/verord (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene evenwicht analyse (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene nederlandse wielrijders bond (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene plaatselijke verordening (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene regel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
algemene wet bestuursrecht. (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
alleenwerker (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
alluvierecht (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
alternatieve kosten (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
ambtenaar oov (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
analyserende instantie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
analysevariant (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
anticiperend onderzoek (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
arbeidsomstandighedenwet (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
archiefnummer dossier (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
artikelonderdeel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
auditor (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
automated mutual assistance vessel rescue (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
barrières (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
basis taak complexiteit (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
basisinformatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
basisonderhoudsniveau (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
baten-kosten ratio (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bbp beheerproduct (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bbp beleidsproduct (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bedenking (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bediening (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bedrijfsproces (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bedrijfstakindeling wvow (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bedrijfsvoering (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
begrotingsartikel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheer en onderhoud (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheerder (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheerderoordeel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheerplan (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheers- en onderhoudsplan. (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheersaccent (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheersgebied (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheersplan procedure (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beheersregister (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beherende instantie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bekendmaking (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bekkencomité (in vlaanderen) (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleid (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleidsanalyse (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleidsdoelprogrammering (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleidsoptie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleidsplannen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleidsteam (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
benutting (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beoordelingsniveau (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beoordelingsschema (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bereidheid tot betalen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
berekende waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beroep (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beroepsprocedure (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beschikbaarheideisen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beschikking (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beschikkingsaanvraag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beschikkingsaanvraagprocedure (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beschikkingsprocedure (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
besliselement (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
besliskolom (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beslisrij (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
beslissing ondersteunend systeem (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
besluitvorming (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bestek (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bestemming (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bestemmingsplan (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bestrijdingsteam (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bestuurder (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bestuursverkiezing (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
betrouwbaarheid (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
betrouwbaarheid analyse (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bevoegde autoriteit (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bevolking (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bevolkingsdichtheid (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bevrachting (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bewoners (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bezoekverslag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bezwaar (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bezwijkkans (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bezwijkmechanisme (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bijliggen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bijzondere bepaling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bijzondere omstandigheid (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
binnenschepenwet (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
binnenvaartpolitiereglement (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
binnenwateren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
blauwe dienst (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
blijvende teelt bedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bolwerkvorming (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bootvluchteling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bootwerker (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
botenbaas (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bovengrens (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
boxenstructuur (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
brandweer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
brede kijk (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
breedte (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bruikbaarheids grenstoestand (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bruto binnenlands product (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
budget (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
budgetaanvraag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bulk (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
bunkeren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
burgemeester (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
burger (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cabotage (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteit (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteit draaiboek (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteit strategie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteit tactiek (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteitenbestrijdingplan (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteitengebied (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteitenorganisatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteitenplan (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteitenverloop (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
calamiteitenzorgsysteem (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cargadoor (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
categorie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
ce-merk (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
centraal bureau binnenvaart (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
centrale commissie voor de rijnvaart (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cessionaris (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
charteren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
chartervaart (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cluster (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
codelist (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
commissaris van de Koningin (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
commissie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden van het algemeen bestuur. (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
commissie mer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
compensatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
compositie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
concessie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
concrete klasse (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
configuratie beheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
conformité européenne (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
constante (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
consumenten overschot (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
contante waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
contract (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
convenant (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cost, insurance, freight (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
coördinatiemechanismen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
crisisfasen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
crisismanagement (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
crisisorganisatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
crisisteam (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cultureel erfgoed (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cultuur (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
cuwvo percentiel waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
d1 (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
d15onder (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
d2 (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
d3 (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
d4 (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dagelijks bestuur (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
damwerker (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
data (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
data opslag natte rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
databank (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
decreet (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
deelbudget (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
deelprogramma (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dekpassagiers (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
deltawet (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
departement (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
departement leefmilieu en infrastructuur van het ministerie van de vlaamse gemeenschap (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
depot (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
des daags (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
des nachts (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
design, build (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
design, build, finance & maintenance (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
despatch-money (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
deutsches institut für normung (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dienst weg- en waterbouwkunde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dienstenniveau beheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dienstkring (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dienstrooster (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dijkgraaf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dijkleger (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dijkslag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dijkwacht (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
directe uitvoeringsuitgaven (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
directoraat-generaal transport en luchtvaart (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
directoraat-generaal water (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
discontopercentage (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dispache (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dispacheur (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dispensatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
disproportionele kosten (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
districtsmodel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
divergentie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
doel (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
doelevaluatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
doelstelling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
domein (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
douane (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
drenkeling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
drijvend werktuig (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
drijvende inrichting (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
duurzame ontwikkeling (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dwangloods (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dynamiek (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
dynamisch kustbeheer (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
echoueren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
economische commissie voor Europa en de Verenigde Naties (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
economische optimalisatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
economische reductie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
economische waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
economische winst (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
effect (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
effectgebied (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
eigendommen (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
eisenpakket (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
elasticiteit van de vraagprijs (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
elementair rijks oppervlakte water (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
embargo (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
enumeratie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
europese unie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
evacuatie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
evacuatie berekening (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
evacuatiescenario's (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
evacueren (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
evaluaties (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
executieve (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
expert onttrekking (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
fase (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
gemiddelde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
glastuinbouwbedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
grondgebonden agrarisch bedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
ingezetenenomslag (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
kosteneffectiviteit (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
maximum waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
minimum waarde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
niet-grondgebonden agrarisch bedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
sommatie waarden (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
variantie (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
volwaardig agrarisch bedrijf (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
waterbeheerder (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
wintergemiddelde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
zomergemiddelde (Begrip)Categorie vanbedrijfskunde
RDF.jpg