advies

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)advies
Definitie (nl)datgene wat men tegen een ander zegt om hem te helpen. Ook: raad, raadgeving, aanbeveling
Label (en)advice
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adviesCategorie van
adviesGerelateerd
adviesHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beleids Ondersteunend Team Milieu Incidenten (Begrip)Gerelateerdadvies
adviesaanvraag (Begrip)Heeft onderdeeladvies
RDF.jpg
Aquo history.png