actiecentrum

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actiecentrum
Definitie (nl)de plaats van waaruit een dienst of organisatie de eigen bijdrage aan de rampbestrijding regelt
Toelichting (nl)het actiecentrum is gevestigd bij de grote kerk.
Label (de)aktionszentrum
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actiecentrumCategorie van
actiecentrumGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actiecentrum cras (Begrip)Brederactiecentrum
ramp (Begrip)Gerelateerdactiecentrum
RDF.jpg
Aquo history.png