bezwijkmechanisme

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bezwijkmechanisme
Label (en)collapse mechanism
Definitie (nl)de wijze waarop een constructie bezwijkt
Toelichting (nl)bijvoorbeeld breuk, afschuiven, piping, verweken
Datum start2011/07/04 10:35:25
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:49
StatusG
Id26754

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bezwijkmechanismeCategorie van
bezwijkmechanismeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting (Begrip)Gerelateerdbezwijkmechanisme
RDF.jpg
Aquo history.png