algemene bepalingen regelgeving/wet/verord

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)algemene bepalingen regelgeving/wet/verord
Definitie (nl)bepalingen uit wetten, verordeningen en overige door het waterschap opgestelde en/of te doen naleven voorschriften, niet gericht op één specifiek subject.
Toelichting (nl)Door deze entiteit is het mogelijk relaties te leggen tussen algemene bepalingen en de individuele vergunningen waarin zij voorkomen. Zo kan ook de invloed van wijzigingen in regelgeving op het huidige vergunningenbestand worden bepaald.Per bepaling in vergunning kan gerelateerd worden aan het paragraafnummer van een wettekst.De relaties worden gelegd tijdens het tot stand komen van de vergunning. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het opnemen van tekst of een verwijzing naar een bestandsnaam van een tekst, zodat automatisch (delen van) vergunningen kunnen worden gegenereerd.
AfkortingAlg.bep. regelg./wet/verord.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algemene bepalingen regelgeving/wet/verordCategorie van
algemene bepalingen regelgeving/wet/verordGerelateerd
algemene bepalingen regelgeving/wet/verordHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterschap (Begrip)Gerelateerdalgemene bepalingen regelgeving/wet/verord
wetgeving (Begrip)Heeft onderdeelalgemene bepalingen regelgeving/wet/verord
RDF.jpg
Aquo history.png