administratief voorschrift

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)administratief voorschrift
Definitie (nl)een administratieve eis, vermeld in de wvow-vergunning
BronRWS-A, 1997 / RWS-R, 1996: Boog, T. H. M. van der, Gegevenswoordenboek Bestuurlijk-Juridische Zaken Klaswat en Wvo, EDS, nr. A2403-R-3, 15 mei 1996, pag. 36.
Label (de)administratieve vorschrift
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
administratief voorschriftCategorie van
administratief voorschriftHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wvow-vergunning (Begrip)Heeft onderdeeladministratief voorschrift
wvow-vergunning (Begrip)Smalleradministratief voorschrift
RDF.jpg
Aquo history.png