bediening

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bediening
Label (en)control
Code881
Definitie (nl)werksoort waarbij het gaat om de verkeersbeheersing in de verkeerbeheersingcentrales, de bediening en controle van tunnels en bruggen in rijkswegen en de bediening van objecten (bruggen, stuwen, stormvloedkeringen en sluizen).
BronVan Middelen naar Produkten.
Datum start2011/07/04 10:25:33
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id23473

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedieningCategorie van
bedieningGerelateerd
bedieningSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstandsbediening (Begrip)Brederbediening
automatische bediening (Begrip)Brederbediening
bediening ter plaatse (Begrip)Brederbediening
basiscertificaat marifonie (Begrip)Gerelateerdbediening
bedienings beheer (Begrip)Gerelateerdbediening
bedieningsruimte (Begrip)Gerelateerdbediening
beheer (Begrip)Gerelateerdbediening
beweegbare brug (Begrip)Gerelateerdbediening
RDF.jpg
Aquo history.png