bediening

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bediening
Definitie (nl)werksoort waarbij het gaat om de verkeersbeheersing in de verkeerbeheersingcentrales, de bediening en controle van tunnels en bruggen in rijkswegen en de bediening van objecten (bruggen, stuwen, stormvloedkeringen en sluizen).
BronVan Middelen naar Produkten.
Label (en)control
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedieningCategorie van
bedieningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstandsbediening (Begrip)Brederbediening
automatische bediening (Begrip)Brederbediening
bediening ter plaatse (Begrip)Brederbediening
basiscertificaat marifonie (Begrip)Gerelateerdbediening
bedienings beheer (Begrip)Gerelateerdbediening
bedieningsruimte (Begrip)Gerelateerdbediening
beheer (Begrip)Gerelateerdbediening
beweegbare brug (Begrip)Gerelateerdbediening
RDF.jpg
Aquo history.png