auditor

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)auditor
Label (en)auditor , reviewer
Definitie (nl)een persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie.
Toelichting (nl)Het onderzoek kan meer of minder uitgebreid zijn afhankelijk van de vereisten voor een bepaald geval. De auditor wordt normaliter aangewezen door de water manager om deze te ondersteunen en zodoende op vergelijkbaar niveau te komen met de modelleur. De auditor kan onderdeel uitmaken van de organisatie van de water manager of onderdeel zijn van een onafhankelijke organisatie. De taak van de auditor moet onderscheiden worden van de interne controles die door de modellerende organisatie worden uitgevoerd als onderdeel van de interne kwaliteitsborging procedure. De controle van de auditor staat naast en boven deze interne controles die de modelleur uit kan voeren.
BronDedication
Datum start2011/07/04 10:25:11
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:42
StatusG
Id23356

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
auditorBreder
auditorCategorie van
auditorGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
model (Begrip)Gerelateerdauditor
modelleur (Begrip)Gerelateerdauditor
natuurlijk persoon (Begrip)Smallerauditor
RDF.jpg
Aquo history.png