bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
Definitie (nl)BWBR0007667 per 1 juli 2008 vervallen Nederlandse regeling betreffende het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
Toelichting (nl)Het Bsb is sinds 1 januari 1999 van kracht. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) legt normen vast voor 130 stoffen. Het besluit is van toepassing op bouwstoffen (grond of overige steenachtige materialen) die buiten in een werk worden toegepast. Het besluit stelt regels voor het gebruik van steenachtige bouwstoffen die in contact kunnen komen met regen-, grond- of oppervlaktewater.
AfkortingBbo,Bsb
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbeschermingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png