Waarnemingssoorten

De domeintabel Waarnemingssoort is geen onderdeel van de Aquo-standaard. Gebruik deze tabel niet in nieuwe toepassingen! En richt bestaande systemen zo in dat de Waarnemingssoort (WNS) niet meer gebruikt wordt.

De domeintabel Waarnemingssoort combineert het 'wat', 'waarin' en 'hoe' van een waarneming in één tabel. De tabel is een ‘erfenis’ uit de ontstaansperiode van de Aquo-standaard. De tabel is niet nodig en er kan niet met een WNS-nummer worden uitgewisseld, maar veel gebruikers vinden de tabel een makkelijk overzicht bieden. Daarom ondersteunt het Informatiehuis Water de waarnemingssoort (WNS) nog.

Toepassing domeintabel Waarnemingssoort

Wissel de domeinwaarden altijd uit de betreffende domeintabellen die in de WNS zijn gecombineerd. Het is onvolledig om alléén de informatie die is gecombineerd in de WNS uit te wisselen; de Aquo-modellen bevatten veel meer mogelijkheden dan alleen het 'wat', 'waarin' en 'hoe' van een waarneming. Het is onmogelijk om eenduidig de hele standaard te vatten in deze 3 onderdelen. Het is bijv. voor een complete uitwisseling ook nodig om het gebruikte meetapparaat te noemen, de diepte waarop gemeten is of welke waardebepalingsmethode is gebruikt. Dit zijn allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op het uit te wisselen resultaat en zijn daarom onderdeel van de Aquo-standaard (maar passen niet in een WNS).

De onderdelen van de domeintabel Waarnemingssoort zijn opgenomen in de Aquo-domeintabellen 'Parameter' (groep: Typering, Grootheid of Grootheid + ChemischeStof / Object / Microbiologie), 'Eenheid, Hoedanigheid en (Analyse)Compartiment'. De domeintabel Waarnemingssoort combineert deze tabellen puur voor gebruiksgemak. Deze combinatie geeft met één nummer weer wat is waargenomen en in welke omgeving. Bijvoorbeeld, het nummer WNS2323 staat voor een waarneming in het oppervlaktewater van een concentratie ‘stikstof Kjeldahl’ (NKj) uitgedrukt in mg/l stikstof (N):

Nummer Omschrijving Typering Grootheid Parameter Eenheid Hoedanigheid Compartiment
WNS2323 [] [CONCTTE] [NKj] [mg/l] [N] [OW] (massa)Concentratie Stikstof Kjeldahl milligram per liter Uitgedrukt in Stikstof Oppervlaktewater