aanbesteding

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanbesteding
Definitie (nl)aanbesteden wil zeggen dat een opdrachtgever een nader omschreven (hoeveelheid) werk op de markt brengt en uitvoerende partijen in de gelegenheid stelt hiervoor een aanbieding (offerte) te doen.
Bronwaterbodemrichtlijn
Datum start2011/07/04 10:24:08
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id23018

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanbestedingCategorie van
aanbestedingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanbestedingsprocedure (Begrip)Heeft onderdeelaanbesteding
aanbestedingsreglement werken (Begrip)Heeft onderdeelaanbesteding
bedrijfsvoering (Begrip)Heeft onderdeelaanbesteding
aanbestedingsprocedure (Begrip)Smalleraanbesteding
aanbestedingsreglement werken (Begrip)Smalleraanbesteding
bedrijfsvoering (Begrip)Smalleraanbesteding
RDF.jpg
Aquo history.png