actuele gebruiksfunctie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actuele gebruiksfunctie
Definitie (nl)wijze waarop een gebied door de mens is aangewend.
Toelichting (nl)- voorzien in leefomgeving / - voorzien in grondstoffen voor drinkwater/landbouw/industrie / - voorzien in bodemvruchtbaarheid / - voorzien in genenmateriaal / - voorzien in recreatiemogelijkheden
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 139.
Label (en)actual use
Label (de)aktuelle gebrauchsfunktion
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele gebruiksfunctieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png