actuele gebruiksfunctie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)actuele gebruiksfunctie
Label (en)actual use
Label (de)aktuelle gebrauchsfunktion
Code1194
Definitie (nl)wijze waarop een gebied door de mens is aangewend.
Toelichting (nl)- voorzien in leefomgeving
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 139.
Datum start2011/07/04 10:30:47
Datum gewijzigd2012/12/06 23:29:44
StatusG
Id25180

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele gebruiksfunctieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png