actuele gebruiksfunctie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actuele gebruiksfunctie
Definitie (nl)wijze waarop een gebied door de mens is aangewend.
Toelichting (nl)- voorzien in leefomgeving / - voorzien in grondstoffen voor drinkwater/landbouw/industrie / - voorzien in bodemvruchtbaarheid / - voorzien in genenmateriaal / - voorzien in recreatiemogelijkheden
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 139.
Label (en)actual use
Label (de)aktuelle gebrauchsfunktion
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele gebruiksfunctieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png