beleidsplannen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beleidsplannen
Definitie (nl)document, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.
BronWegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidsplannenCategorie van
beleidsplannenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Gerelateerdbeleidsplannen
RDF.jpg
Aquo history.png