breedte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)breedte
Definitie (nl)een afmeting van een object
AfkortingBREEDTE
Label (en)width
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
breedteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Breedte (Domeinwaarde)Gerelateerdbreedte
Karakterisering van breedte van het spectrum van 30-500 mHz (Domeinwaarde)Gerelateerdbreedte
RDF.jpg
Aquo history.png