administratief gebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)administratief gebied
Definitie (nl)een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt.
Toelichting (nl)Het begrip administratief gebied wordt derhalve gebruikt als verzamelterm voor vele verschillende soorten gebieden. In de praktijk zal men vooral geïnteresseerd zijn in de ligging van de verschillende gebieden op de kaart (geometrie). Heeft een relatie in Rol subject.
AfkortingAdministratief geb.
BronTerreinmodel vastgoed, gewijzigd
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
administratief gebiedBreder
administratief gebiedCategorie van
administratief gebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bufferzone (Begrip)Brederadministratief gebied
gemeente (Begrip)Brederadministratief gebied
land (Begrip)Brederadministratief gebied
regio (Begrip)Brederadministratief gebied
waterschap (Begrip)Brederadministratief gebied
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdadministratief gebied
brandweer (Begrip)Gerelateerdadministratief gebied
nutsbedrijf (Begrip)Gerelateerdadministratief gebied
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdadministratief gebied
sectie (Begrip)Gerelateerdadministratief gebied
RDF.jpg
Aquo history.png