aanzegging

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanzegging
Definitie (nl)formele berichtgeving over te nemen acties naar aanleiding van een overtreding
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanzeggingCategorie van
aanzeggingGerelateerd
aanzeggingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wetgeving (Begrip)Gerelateerdaanzegging
overtreding (Begrip)Heeft onderdeelaanzegging
RDF.jpg
Aquo history.png