aanzegging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanzegging
Definitie (nl)formele berichtgeving over te nemen acties naar aanleiding van een overtreding
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanzeggingCategorie van
aanzeggingGerelateerd
aanzeggingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wetgeving (Begrip)Gerelateerdaanzegging
overtreding (Begrip)Heeft onderdeelaanzegging
RDF.jpg
Aquo history.png