Begrippen

De Aquo-standaard bevat een woordenlijst met termen die gangbaar zijn binnen de watersector met hun betekenis (definitie), onderlinge relatie en context. De eenduidigheid die hierdoor ontstaat, verbetert de gegevensuitwisseling tussen bij waterbeheer betrokken partijen, van analyserend laboratorium tot opdrachtgever en uitvoerder. Bovendien is het hierdoor mogelijk om gebied overschrijdende waterinformatie te vergelijken.

Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.

Hoe werkt het?

Ga naar Begrippen

Elk Aquo-begrip bestaat uit tenminste 4 elementen:

  • Term
  • Definitie
  • Relaties
  • Categorie


Daarnaast zijn voor sommige begrippen symbolen beschikbaar.

Relaties
De Aquo-begrippen zijn gemakkelijk te vinden en in de goede context te plaatsen doordat ook de relaties tussen termen worden weergegeven. Begrippen kunnen relaties hebben met andere begrippen, domeinwaarden, domeintabellen en ObjectTypes binnen de informatiemodellen (IMWA en IM Metingen).

Binnen Aquo hanteren wij verschillende soorten relaties (zie praktijkrichtlijn Aquo-begrippen). Dit worden ook wel semantische relaties genoemd:

  • Gerelateerd
  • Breder
  • Heeft onderdeel
  • Gerepresenteerd door


Categorieën
Alle Aquo-begrippen zijn gekoppeld aan een categorie, waarmee wordt aangegeven in welke context een begrip gebruikt wordt. Eén begrip kan binnen meerdere categorieën (contexten) gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is 'Sifon'. Dit begrip wordt zowel binnen de ecologie als binnen kunstwerken gebruikt. In iedere context heeft de term 'Sifon' een andere, eigen betekenis.

Ga naar Categorieën

Samen werken aan verbetering

Het Informatiehuis Water werkt samen met gebruikers aan de (door)ontwikkeling, verbetering en toegankelijkheid van de Aquo-standaard. Wij stellen je hulp en advies zeer op prijs!

Toevoegen of wijzigen van een begrip
Ontbreekt er een begrip in de Aquo-standaard? Of denk je dat een term of de definitie van een begrip niet juist is? Dan kun je een wijzigingsvoorstel indienen. Informatie over het toevoegen of wijzigen van begrippen vind je in de Wijzigingsprocedure.

Verbetering relaties en categorieën
Heb je in de Aquo-standaard een begrip gevonden waarvan de relatie of categorie ontbreekt? Neem dan contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water. Je hoeft hiervoor geen wijzigingsvoorstel in te dienen.

Heb je vragen over (het werken met) Aquo-begrippen?

Neem dan contact met ons op via Servicedesk Informatiehuis Water.