begrotingsartikel

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)begrotingsartikel
Code883
Definitie (nl)onderdeel van de Rijksbegroting. Vroeger op basis van hoofdbeleidsterreinen en het onderscheid tussen apparaat- en programma-uitgaven. Nu op basis van werksoorten en het onderscheid tussen productuitgaven en directe uitvoeringsuitgaven enerzijds en indirecte uitvoeringsuitgaven anderzijds.
Toelichting (nl)Onderhoud waterhuishouding - beheer en onderhoud rijkswaterkeringen etc
BronVan Middelen naar Produkten.
Datum start2011/07/04 10:25:06
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:45
StatusG
Id23329

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
begrotingsartikelCategorie van
begrotingsartikelHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artikelonderdeel (Begrip)Heeft onderdeelbegrotingsartikel
artikelonderdeel (Begrip)Smallerbegrotingsartikel
RDF.jpg
Aquo history.png