besluitvorming

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)besluitvorming
Definitie (nl)het komen tot een bepaald, gemotiveerd besluit
Datum start2011/07/04 10:26:13
Datum gewijzigd2016/01/14 15:19:10
StatusG
Id23710

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
besluitvormingCategorie van
besluitvormingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
autonome ontwikkeling (Begrip)Gerelateerdbesluitvorming
beleidsteam (Begrip)Gerelateerdbesluitvorming
RDF.jpg
Aquo history.png