bereidheid tot betalen

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bereidheid tot betalen
Label (en)Willingness to pay
Definitie (nl)een financiële maatstaf voor de waarde die een consument, producent of de maatschappij bereid is te betalen om te kunnen beschikken over een specifieke hoeveelheid of kwaliteit van een zeker goed of dienst.
Toelichting (nl)Zoals water
Datum start2011/07/04 10:26:14
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23721

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bereidheid tot betalenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png