aanbestedingsprocedure

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanbestedingsprocedure
Definitie (nl)procedure voor het behandelen van aanbestedingen
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanbestedingsprocedureBreder
aanbestedingsprocedureCategorie van
aanbestedingsprocedureHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanbesteding (Begrip)Heeft onderdeelaanbestedingsprocedure
RDF.jpg
Aquo history.png