Benelux economische unie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)Benelux economische unie
AfkortingBEU
Toelichting (nl)een vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, als mede de coördinatie van het economische, financiële en sociale beleid en het aanvaarden en voeren van een gemeenschappelijk beleid in de economische betrekkingen met derde landen en inzake de daarmee verband houdende betalingen.
BronVerdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie
Datum start2011/07/04 10:25:56
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:46
StatusG
Id23614

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Benelux economische unieBreder
Benelux economische unieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebied (Begrip)SmallerBenelux economische unie
RDF.jpg
Aquo history.png