aanslag type

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanslag type
Definitie (nl)aanslagen van verschillende belastingsoorten kunnen gecombineerd worden op 1 biljet. Ze moeten dan wel van hetzelfde type zijn bv: belasting die met een peildatum werken of voor een gebruiks periode heffen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslag typeCategorie van
aanslag typeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
omslagheffing (Begrip)Brederaanslag type
aanslagbedrag (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
aanslagbiljet (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
aanslagbiljet bedrag (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
aanslagnummer (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
RDF.jpg
Aquo history.png