aanslag type

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanslag type
Definitie (nl)aanslagen van verschillende belastingsoorten kunnen gecombineerd worden op 1 biljet. Ze moeten dan wel van hetzelfde type zijn bv: belasting die met een peildatum werken of voor een gebruiks periode heffen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslag typeCategorie van
aanslag typeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
omslagheffing (Begrip)Brederaanslag type
aanslagbedrag (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
aanslagbiljet (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
aanslagbiljet bedrag (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
aanslagnummer (Begrip)Heeft onderdeelaanslag type
RDF.jpg
Aquo history.png