aangifteformulieren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aangifteformulieren
Definitie (nl)formulieren waarmee aangifte van schade kan worden gedaan
Label (de)antragsformulare , meldeformulare
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangifteformulierenBreder
aangifteformulierenCategorie van
aangifteformulierenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangifte (Begrip)Heeft onderdeelaangifteformulieren
RDF.jpg
Aquo history.png