aangifteformulieren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aangifteformulieren
Definitie (nl)formulieren waarmee aangifte van schade kan worden gedaan
Label (de)antragsformulare , meldeformulare
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangifteformulierenBreder
aangifteformulierenCategorie van
aangifteformulierenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangifte (Begrip)Heeft onderdeelaangifteformulieren
RDF.jpg
Aquo history.png