afwegingen

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afwegingen
Label (en)Trade-offs
Definitie (nl)het proces van afwegen van de kosten en baten die verloren gaan door het kiezen van alternatieve doelen.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld het terughouden van economische ontwikkeling ten gunste van het verbeteren van de waterkwaliteit.
Datum start2011/07/04 10:24:44
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id23209

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwegingenCategorie van
afwegingenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bedrijfsvoering (Begrip)Heeft onderdeelafwegingen
bedrijfsvoering (Begrip)Smallerafwegingen
RDF.jpg
Aquo history.png