beheerderoordeel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheerderoordeel
Definitie (nl)beoordeling van de veiligheid op basis van eigen inschatting van de beheerder.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerderoordeelCategorie van
beheerderoordeelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheerder (Begrip)Gerelateerdbeheerderoordeel
veiligheid (Begrip)Gerelateerdbeheerderoordeel
RDF.jpg
Aquo history.png