algemene evenwicht analyse

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)algemene evenwicht analyse
Label (en)General equilibrium analysis
Definitie (nl)de analyse van relaties die bestaan tussen subsectoren van de economie.
Toelichting (nl)Het omvat de equilibrium optimalisatie procedures die zich bezig houden met het brede aandachtsgebied van hydrologisch-economische processen in stroomgebieden.
Datum start2011/07/04 10:24:55
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id23266

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algemene evenwicht analyseBreder
algemene evenwicht analyseCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
analyse (Begrip)Smalleralgemene evenwicht analyse
RDF.jpg
Aquo history.png