Werken met domeintabellen

Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. Een computer kan immers niet bepalen of met verschillende schrijfwijzen hetzelfde wordt bedoeld. Ter illustratie: ‘T', ‘Temp' en ‘Temperatuur' zijn verschillende karakterreeksen. Een computer kan niet bepalen of hiermee hetzelfde wordt bedoeld of niet.

In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.

Hoe werkt het?

De domeintabellen zijn in een aantal overzichten te raadplegen:


Bovendien zijn er voor een aantal werkvelden hulplijsten gegevensuitwisselingen beschikbaar, waarin bepaalde combinaties van domeintabellen zijn beschreven.

Ga je aan de slag met de domeintabellen? Lees dan ook Werken met domeintabellen – tips en adviezen.
Meer informatie over de opbouw van de domeintabellen is te vinden in Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen en Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen.

API-webservice
Je kunt gebruik maken van onze API-webservice om de domeintabellen die je in je eigen systeem gebruikt, automatisch te synchroniseren met de Aquo-domeintabellen. Zo weet je zeker dat je altijd de meest recente waarden gebruikt. De ApiSandbox vind je hier.

Samen werken aan verbetering

Het Informatiehuis Water werkt samen met gebruikers aan de (door)ontwikkeling, verbetering en toegankelijkheid van de Aquo-standaard. Wij stellen je hulp en advies zeer op prijs!

Toevoegen of wijzigen van een domeinwaarde
Ontbreekt er een waarde in een domeintabel? Dan kun je de gewenste domeinwaarde aanvragen door een wijzigingsvoorstel in te dienen. Informatie over het toevoegen of wijzigen van domeinwaarden vind je in de Wijzigingsprocedure.

Heb je vragen over (het werken met) Aquo-domeintabellen?

Neem dan contact met ons op via Servicedesk Informatiehuis Water.