CCvD-Datastandaarden

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) is een gezamenlijk initiatief van SIKB, het Informatiehuis Water (IHW) en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het onafhankelijk besluitvormend orgaan voor de standaarden Aquo, SIKB0101 en SIKB0102. Het CCvD Datastandaarden staat voor een uniform en transparant beheer van deze standaarden en draagt bij aan harmonisatie in overlappende domeinen.

Wat is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden? Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) is een gezamenlijk initiatief van het Informatiehuis Water (IHW) de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Stichting RIONED. Het college is een onafhankelijk besluitvormend orgaan voor het vaststellen van wijzigingen op diverse datastandaarden voor de waterbeheerders en de partijen die met onze ondergrond in de weer zijn. Zo ook voor uw organisatie!

De verantwoordelijkheid van het CCvD-D is het vaststellen van wijzigingsverzoeken, het controleren op de juiste procesgang en het eventueel besluiten tot openbare consultatie van de wijzigingsverzoeken richting de belanghebbenden. Kortom, het college heeft een belangrijke rol in de uitwisseling van vergelijkbare informatie tussen allerlei partijen in de bodem- en watersector. Lees meer over het CCvD-D op de website van SIKB.

De standaarden Het college buigt zich over de volgende standaarden:

  • De Aquo-standaard – beheerd door het IHW
  • Het SIKB0101 – beheerd door het SIKB
  • Het SIKB0102 – beheerd door het SIKB
  • Het GWSW - beheerd door stichting RIONED.

Het CCvD-D staat voor een uniform en transparant beheer van deze standaarden en draagt bij aan harmonisatie in overlappende domeinen. Belangrijke uitgangspunten voor de standaarden onder toezicht van dit college zijn aansluiting op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610) en publicatie van de standaarden op de ‘pas toe of leg uit' lijst van Open Standaarden in Nederland. Open Standaarden betekent dat deze standaarden op basis van consensus tot stand komen en worden onderhouden.

Documentatie voor het indienen van een klacht over het wijzigingsproces Wenst u informatie over hoe u een klacht over het wijzigingsproces kan indienen? Dit leest u in het Reglement CCvD Datastandaarden.

De leden van het CCvD-D en hun overleggen Het college bestaat uit vertegenwoordigers van datagebruikers en softwareontwikkelaars uit zowel de overheid als marktpartijen binnen de verschillende domeinen. Op de website van SIKB vindt u een actueel ledenoverzicht. Het CCvD-D is altijd op zoek naar meer expertise vanuit de verschillende invalshoeken. Kunt u een goede bijdrage leveren vanuit een bepaalde invalshoek? En bent u beschikbaar en enthousiast om deel te nemen aan dit veelzijdige en professionele team? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.

Vier keer per jaar vergadert het college met elkaar. Op de website van SIKB vindt u de overlegdata en de vergaderstukken van het CCvD-D.