Zoeken op de Aquo Wiki


De Aquo-standaard wordt gepresenteerd in het opensource platform MediaWiki.
We maken gebruik van de kracht van dit platform voor de ontsluiting van de Aquo-standaard.

Zoeken met de zoekbalk bovenaan de pagina's

Hierbij worden de Begrippen, Domeinwaarden/tabellen en objecten uit de Informatiemodellen doorzocht.

 • Wildcards * en ?:

water* zoekt zowel op water als op waterloop, watergang, etc.
Zoeken naar gemaal kan op de volgende mogelijkheden met wildcards.

gemaa?
*aal
*maal
 • Exact zoeken op meerdere woorden met " ".

Bijvoorbeeld: "waterschap Hunze en Aa's" (niet hoofdlettergevoelig)

 • OR funtie

Bijvoorbeeld: sloot or greppel voor resultaten die de woorden sloot of greppel bevatten.

Relevantie
Het systeem maakt bij uw zoekopdracht een berekening. Resultaten die volgens het systeem het meest overeenstemmen met uw zoekvraag worden als eerste gepresenteerd. In de linker kantlijn kan een selectie gemaakt worden uit verschillende categorieën.

Zoeken met Bevat... uit zoekbalk bovenaan pagina's zoekt ook op tekst op pagina

Bij het intypen van een zoekterm in de balk verschijnt er na een paar letters een balk onder de zoekbalk waar staat Bevat:... (de ingetypte letters). Deze manier van zoeken doorzoekt de hele Aquo Wiki, dus ook pagina's waar de zoekterm op voorkomt als tekst. Dit is dus uitgebreider, maar meestal minder overzichtelijk.

Zoeken in een domeintabel

Als je weet in welke tabel je wilt zoeken is deze functie handig.
Er zijn twee verschillende soorten domeintabellen, die ook verschillende manieren van zoeken hebben. De domeintabellen Parameter, Waardebepalingsmethode, Biotaxon en Waarnemingssoort zijn zo groot dat ze op een andere manier in de Aquo Wiki zijn opgenomen dan de andere domeintabellen. Op deze manier worden de tabellen snel ingeladen en zijn ze goed te doorzoeken.

Deze grote tabellen hebben een eigen zoekscherm bovenaan staan waarbij elke kolom van de tabel doorzocht kan worden. Tevens kan er op combinaties gezocht worden.

De overige domeintabellen hebben rechts boven de tabel 'Zoekopdracht:' staan. Deze zoekopdracht zoekt over alle kolommen en markeert het overeenkomende stuk van de zoekterm in geel.

Zoeken over alle domeintabellen

Als je niet weet in welke domeintabel de te zoeken waarde voorkomt, maar welk exact de zoekterm, is deze functie handig. Ga in menu Domeintabellen naar 'Lijst van actuele domeintabellen' of 'Lijst van alle domeintabellen (incl. historie)'. Onder van A tot Z staat (zoeken op domeintabellen (ook in tijd), klik hierop. In het volgende scherm kan de zoekterm worden ingevuld bij 'Waarde in naam:' en evt. de 'Datum geldig op:'. Daaronder selecteer je met de radiobuttons of je zoekt in alleen domeintabellen of in de domeinwaarden.

Zoeken van domeinwaarde

Ga in menu Domeintabellen naar 'Lijst van alle domeinwaarden' en klik op de beginletter van de zoekterm. Er worden zowel geldige als vervallen waarden getoond. Door op de termen te klikken verschijnt er meer informatie.

Zoeken van begrip

Deze functie is handig als je alleen in de begrippen wilt zoeken en niet in de domeinwaarden. Ga in menu Begrippen naar Begrippen en onder van A tot Z klik op (zoeken op begrip). In het volgende scherm kan je bij 'Elementtitel (vrije tekst):' de zoekterm invullen.

Query functie

Speciaal:vragen

Om specifieke informatie uit het totaal van de standaard op te vragen, is de Wiki omgeving uitgerust met verschillende tools. In deze instructie gaan we specifiek in op de functie van “Speciaal:vragen”.

Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid om semantische query’s te maken via een gebruikersinterface. Met deze query’s kunnen vanuit het kennismodel van de Aquo over de totale inhoud van de Aquo onderdelen overzichten gemaakt worden. In deze overzichten hebben we mogelijkheden voor filteringen en het zoeken op deelverzamelingen. Zo kan er gezocht worden naar bv een domeinwaarden die specifiek onderdeel is van een domeintabel.

We onderkennen in de Aquo Wiki omgeving de volgende onderdelen van de Aquo-standaard, nl:

 • Begrippen, kennismodel Begrip
 • Symbolen, kennismodel Symbool
 • Domeintabellen en zijn domeinwaarden. Resp kennismodel Domeintabel en Domeinwaarde
 • Informatie modellen, kennismodel Informatiemodel


Het Speciaal:vragen wordt hoofdzakelijk toegepast op de eerste 3 onderdelen, en in het bijzonder bij de domeintabellen en zijn waarden.

Speciaal:vragen interface

SpeciaalVragenBegin.jpg

Om de functie van speciaal:vragen op te roepen kunt u in de zoekbalk het volgende intypen: speciaal:vragenHierna verschijnt de query gebruikers interface waarin je als gebruiker je vraag kunt opbouwen.

SpeciaalVragenQueryScherm.jpg
In het voorbeeld hebben we al een aantal zoek onderdelen ingevuld. De zoekopdracht is als volgt verwoord.

In het onderdeel Voorwaarde geven we aan wat we zoeken, dus in dit geval:

 • We zoeken in [[Categorie:Domeinwaarden]]
 • Waarbij de domeinwaarden onderdeel zijn van een relatie met domeintabel [[Breder::Id-ecbe0e11-3cdc-4661-903f-f9382b32a343]]. De Guid is van de domeintabel naar keuze, in dit voorbeeld Bemonsteringsapparaat
 • De waarden moeten een begin geldigheid hebben van ouder dan 1 januari 2000
 • De waarden moeten een Eind geldigheid hebben van ouder dan 1 juli 2020
 • De waarden hebben een wijzigingsdatum van na 1 juli 2021

Het resultaat van de zoekopdracht laten we vervolgens zien in een weergave met een lijst van informatielabels. Deze labels, die je kunt vinden in het kennismodel van het onderdeel (in dit geval; domeinwaarden), resulteren in de rapportage lijst.

In dit voorbeeld willen we dus het zoekresultaat weergegeven hebben met de kolommen:

 • Voorkeurslabel (GUID van het item weergegeven in de naam)
 • Omschrijving, omschrijving van het label in de domeinwaarde
 • Id, Id code van de domeinwaarde
 • Codes, code van de domeinwaarde
 • Status, is de waarde geldig of vervallen
 • Begin geldigheid, de datum begin van de geldigheid van de waarde
 • Eind geldigheid, de datum waarop de waarde stopt met geldig zijn
 • Wijzigingsdatum “Modification date”, de datum wanneer de laatste aanpassing heeft plaats gevonden op de waarde
 • Gerelateerd, de relatie naar een begrip in het begrippenkader van de aquo


De lijst met “Print selectie” kan aangevuld worden met de waarden zoals in het kennismodel van het betreffende onderdeel zijn verwoord. Bv. Kennismodel domeinwaarde: https://www.aquo.nl/index.php/Domeinwaarde De lijst met eigenschappen zijn de labels die binnen het kennismodel gevuld kunnen worden

Opties:

In het onderdeel opties, kan de gebruiker selecteren op welke wijze hij het resultaat gepresenteerd en beperkt wil hebben. Opties die hierin veelvuldig gebruikt worden zijn:

 • Brede tabel (standaard). De Wiki omgeving kan het resultaat op verschillende manieren presenteren. De meest gebruikte optie is brede tabel. Dit laat het resultaat zien op het scherm. U kunt ook gelijk een download selecteren. Dan krijgt u bv een CSV-bestand met het resultaat. Experimenteer maar met deze selectie en verken de mogelijkheden van de Wiki omgeving maar eens.
 • Sorteeropties. Door het label aan te geven kun je selecteren of je oplopend, aflopend of willekeurig wil sorteren.
 • Limit: beperkt het resultaat van je zoekopdracht. Advies begin altijd met de 250. Bij hoge waardes heeft de Wiki omgeving langere tijd nodig om het resultaat te presenteren. > 2000 geeft een vertraging van minimaal 40 seconde.
 • Offset: bij veel resultaten is het handiger de limit op lage aantallen te laten en de offset in stappen van de limit te verhogen.

Resultaat speciaal:vragen

SpeciaalVragenResultaatScherm.jpg

Hiernaast hebben we een plaatje van het resultaat van de zoek opdracht.

Door op JSON, CSV, RSS of RDF te klikken. Kan het resultaat in respectievelijke vorm worden gedownload.

Wil je deze query bewaren en op een later moment herhalen. Selecteer dan het streepje met onderliggend de twee puntje welke naast het tabblad resultaat staat. Dit start een web pagina op met een URL die het resultaat rechtstreeks laat zien. De URL in je browser kun je vervolgens kopiëren en opnieuw gebruiken op een later moment.

De URL van onze voorbeeldvraag is:

https://www.aquo.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&q=%5B%5BCategorie%3ADomeinwaarden%5D%5D+%5B%5BBreder%3A%3AId-ecbe0e11-3cdc-4661-903f-f9382b32a343%5D%5D%5B%5BBegin+geldigheid%3A%3A%3E1+januari+2000%5D%5D%5B%5BEind+geldigheid%3A%3A%3E1+juli+2020%5D%5D%5B%5Bwijzigingsdatum%3A%3A%3E1+juli+2021%5D%5D%5B%5BStatus%3A%3AG%5D%5D%0A&p=format%3Dtable%2Flink%3Dnone%2Fheaders%3Dshow%2Fsearchlabel%3D%E2%80%A6-20overige-20resultaten%2Fclass%3Dsortable-20wikitable-20smwtable%2Fsep%3D%2C-20&po=%3FVoorkeurslabel%0A%3FOmschrijving%0A%3FId%0A%3FCodes%0A%3FGroep%0A%3FStatus%0A%3FBegin+geldigheid%0A%3FEind+geldigheid%0A%3FModification+date%0A%3FGerelateerd%0A&sort=&order=asc&eq=yes&offset=0&limit=250

Speciaal:vragen, speciale zoek functies

In het stellen van de zoekvragen hebben we nog een aantal speciale functies.

Eigenschappen met waarde: +

Het is mogelijk te zoeken naar een eigenschap dit informatie bevat. Dus als voorbeeld, het zoeken eigenschap “SDN P01 code” waar deze informatie bevat. Dit doen we door in de voorwaarden het volgende op te nemen.

[[SDN P01 code::+]]

Deze voorwaarde geeft als resultaat alle objecten die iets in de eigenschap “SDN P01 code” aan informatie hebben staan. Wat er inhoudelijk staat is niet relevant, je krijgt alle items waarbinnen deze eigenschap gevuld is.

Groter of kleiner dan een waarde: > Of <

Groter of kleiner dan. Deze voorwaarden worden gebruikt bij datum en getallen. In het gegeven voorbeeld hebben we deze functie gebruikt. zie voorbeeld query opbouw.

Zoeken op delen van tekst: ~*tekstdelen*

Bij het zoeken in een eigenschap naar onderdelen van tekst is deze functie te gebruiken. Indien je in de eigenschap Omschrijving zoek naar een deel van een woord ziet dat er zo uit.

[[Omschrijving::~*vis*]]

Deze voorwaarde geeft als resultaat alle omschrijvingen die een deel van het woord “vis” hebben. Dus bv vistrap of vangvis, etc.

Zoeken op twee items

Met het Pipe “of” teken waardoor je zoekt in twee (of meer) elementen.

[[Elementtype::Domeinwaarde || DomeinwaardeTechnisch]]

Zoeken op categorie

Aan de hand van het kennis model, onderkent Aquo de volgende categorieën.

 • Begrippen
 • Sjablonen
 • Domeintabellen
 • Domeinwaarden


Deze categorie is het belangrijkste in de zoekvraag en geeft aan waarbinnen je de zoekopdracht uitvoert.

PAS OP. Bij de categorie wordt er 1 x het : teken gebruikt in de voorwaarde. Bij de volgende zoek voorwaarden op eigenschappen worden er 2 x het : teken gebruikt.

Voorbeelden query's

Zoeken van begrippen

https://www.aquo.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&q=%5B%5BCategorie%3ABegrippen%5D%5D+%0A&p=format%3Dtable%2Flink%3Dnone%2Fheaders%3Dshow%2Fsearchlabel%3D%E2%80%A6-20overige-20resultaten%2Ftheme%3Dbootstrap&po=%3FLabel+%28nl%29%0A%3FLabel+%28en%29%0A%3FLabel+%28de%29%0A%3FSynoniem+%28nl%29%0A%3FSynoniem+%28de%29%0A%3FSynoniem+%28en%29%0A%3FCode%0A%3FAfkorting%0A%3FDefinitie+%28nl%29%0A%3FPublieksvriendelijke+toelichting%0A%3FToelichting+%28nl%29%0A%3FExacte+overeenkomst%0A%3FBijna+overeenkomst%0A%3FBron%0A%3FAfbeelding+van%0A%3FDatum+start%0A%3FDatum+eind%0A%3FDatum+gewijzigd%0A%3FStatus%0A%3FId%0A%3FImport%0A%3FCategorie+van%0A%3FBreder%0A%3FSmaller%0A%3FGerelateerd%0A%3FHeeft+onderdeel%0A%3FGebruikt+voor%0A&sort=&order=&eq=no&offset=0&limit=50

Zoeken van domeintabellen

https://www.aquo.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&q=%5B%5BCategorie%3ADomeintabellen%5D%5D+%0A&p=format%3Dbroadtable%2Flink%3Dnone%2Fheaders%3Dshow%2Fsearchlabel%3D%E2%80%A6-20overige-20resultaten%2Fclass%3Dsortable-20wikitable-20smwtable&po=%3FId%0A%3FVoorkeurslabel%0A%3FToelichting+%28nl%29%0A%3FReden+beeindiging%0A%3FVerantwoordelijke+organisatie%0A%3FURL+Verantwoordelijke+organisatie%0A%3FVervangen+door%0A%3FURL+domeintabel%0A%3FURL+achtergrondinformatie%0A%3FIs+open+domein%0A%3FBegin+geldigheid%0A%3FEind+geldigheid%0A%3FDatum+gewijzigd%0A%3FModification+date%0A%3FXSD%0A%3FMetadata%0A%3FCategorie+van%0A%3FGerelateerd%0A&sort=&order=asc&eq=no&offset=0&limit=500

Zoeken van domeinwaarden van een specifieke domeintabel

https://www.aquo.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&q=%5B%5BCategorie%3ADomeinwaarden%5D%5D+%5B%5BBreder%3A%3AId-ecbe0e11-3cdc-4661-903f-f9382b32a343%5D%5D%5B%5BBegin+geldigheid%3A%3A%3E1+januari+2000%5D%5D%5B%5BEind+geldigheid%3A%3A%3E1+juli+2020%5D%5D%5B%5Bwijzigingsdatum%3A%3A%3E1+juli+2021%5D%5D%5B%5BStatus%3A%3AG%5D%5D%0A&p=format%3Dtable%2Flink%3Dnone%2Fheaders%3Dshow%2Fsearchlabel%3D%E2%80%A6-20overige-20resultaten%2Fclass%3Dsortable-20wikitable-20smwtable%2Ftheme%3Dbootstrap&po=%3FVoorkeurslabel%0A%3FOmschrijving%0A%3FId%0A%3FCodes%0A%3FGroep%0A%3FStatus%0A%3FBegin+geldigheid%0A%3FEind+geldigheid%0A%3FModification+date%0A%3FGerelateerd%0A&sort=&order=asc&eq=no&offset=0&limit=250

Zoeken van sjablonen

https://www.aquo.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&q=%5B%5BCategorie%3ASymbolen%5D%5D+%0A&p=format%3Dbroadtable%2Flink%3Dnone%2Fheaders%3Dshow%2Fsearchlabel%3D%E2%80%A6-20overige-20resultaten%2Fclass%3Dsortable-20wikitable-20smwtable&po=%3FLabel+%28nl%29%0A%3FCodering%0A%3FDefinitie+%28nl%29%0A%3FBegin+geldigheid%0A%3FEind+geldigheid%0A%3FAfbeelding+van%0A%3FWijzigingsnummer%0A%3FBron%0A%3FExacte+overeenkomst%0A%3FKoppeling+DWG%0A%3FKoppeling+DXF%0A%3FRubriek%0A%3FDeel%0A%3FGerelateerd%0A&sort=&order=asc&eq=no&offset=0&limit=500

API-interface

Met de API-interface kunnen programmeurs hun eigen software gebruik laten maken van de informatie in de Wiki-omgeving. Vanuit de open source community wordt de interface goed ondersteund met voorbeelden en documentatie. MediaWiki documentatie API hoofdpagina

Wij hebben een aantal voorbeelden uitgewerkt en code van verschillende gebruikers verzameld:

 • Opvragen van de actuele domeintabellen zoals in oude SOAP interface.
 • Opvragen van de waarden van een domeintabel.
 • Opvragen van de laatste wijzigingen van domeintabel en haar waarden.


De voorbeelden zijn beschikbaar op Aquo-standaarden Github met programmeer voorbeelden API code

Op de Github vindt u voorbeeld code in de volgende talen:

 • Rstudio (zowel in code als een CRAN (AquoDom))
 • Python
 • C#


Het is ook mogelijk om als programmeur op de Github-informatie uit te wisselen en onderling issues te bespreken.