actief beheer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actief beheer
Definitie (nl)het uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie
Label (de)aktive verwaltung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actief beheerBreder
actief beheerCategorie van
actief beheerGerelateerd
actief beheerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanleg (Begrip)Gerelateerdactief beheer
afzanding (Begrip)Heeft onderdeelactief beheer
RDF.jpg
Aquo history.png