bezwaar

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bezwaar
Code800, 1052
Definitie (nl)het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
Toelichting (nl)WVOW: Het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
BronVROM, 1995: artikel 1:5:1 Algemene Wet Bestuursrecht
Datum start2011/07/04 10:26:23
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:49
StatusG
Id23764

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bezwaarBreder
bezwaarCategorie van
bezwaarGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
procedure (Begrip)Gerelateerdbezwaar
correspondentie (Begrip)Smallerbezwaar
RDF.jpg
Aquo history.png