activiteit per stap per rechtsverhouding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)activiteit per stap per rechtsverhouding
Definitie (nl)een in de procedure voor een specifiek type rechtsverhouding uit te voeren activiteit.
AfkortingAkt. per stap per rechtsverh.
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
activiteit per stap per rechtsverhoudingBreder
activiteit per stap per rechtsverhoudingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png