activiteit per stap per rechtsverhouding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)activiteit per stap per rechtsverhouding
Definitie (nl)een in de procedure voor een specifiek type rechtsverhouding uit te voeren activiteit.
AfkortingAkt. per stap per rechtsverh.
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
activiteit per stap per rechtsverhoudingBreder
activiteit per stap per rechtsverhoudingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png