beheers- en onderhoudsplan.

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheers- en onderhoudsplan.
Toelichting (nl)plan met maatregelen voor herstel, inrichting en onderhoud van een object
AfkortingBOP
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheers- en onderhoudsplan.Breder
beheers- en onderhoudsplan.Categorie van
beheers- en onderhoudsplan.Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
object (Begrip)Gerelateerdbeheers- en onderhoudsplan.
RDF.jpg
Aquo history.png