basis taak complexiteit

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)basis taak complexiteit
Label (en)Basic job complexity
Definitie (nl)een project wordt gekarakteriseerd met een basis taak complexiteit als er een relatief kleine inspanning of middelen noodzakelijk zijn om het project uit te voeren.
Toelichting (nl)Onderzoeken in de voorbereidende fasen van een ontwerpstudie die zich richten op het vooraf bepalen van alternatieven voor daarop volgende meer gedetailleerde onderzoeken zouden bijvoorbeeld gekarakteriseerd kunnen worden als behorende tot deze categorie.
BronDedication
Datum start2011/07/04 10:42:27
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id29113

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basis taak complexiteitCategorie van
basis taak complexiteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
project (Begrip)Gerelateerdbasis taak complexiteit
RDF.jpg
Aquo history.png