basisonderhoudsniveau

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)basisonderhoudsniveau
Label (en)basic maintenance level
AfkortingBON
Definitie (nl)het minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen.
Toelichting (nl)Gaat uit van het voor alle (deel) objecten op hoofdlijnen aangeven van de noodzaak van maatregelen en de gemiddelde kosten per objectcategorie op landelijk niveau. Is gebaseerd op life cycle costing
Datum start2011/07/04 10:37:03
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id27282

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basisonderhoudsniveauBreder
basisonderhoudsniveauCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
onderhoud (Begrip)Smallerbasisonderhoudsniveau
RDF.jpg
Aquo history.png