barrières

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)barrières
Label (en)barriers
Label (de)barrieren
Definitie (nl)belemmeringen, obstakels
Datum start2011/07/04 10:25:27
Datum gewijzigd2016/01/14 14:22:09
StatusG
Id23441

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
barrièresCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png