Wijzigen PFAS-parameters in Aquo-standaard; denk mee!

Door SGS (laboratorium voor chemische analyses) en Rijkswaterstaat is een voorstel ingediend om de algemeen gangbare afkorting en naamgeving voor PFAS-verbindingen in de Aquo-standaard op te nemen en de code en/of omschrijving van bestaande PFAS-verbindingen te wijzigen. Wij willen dit wijzigingsvoorstel graag bij een zo groot mogelijke gebruikersgroep toetsen zodat wij een breed gedragen voorstel kunnen indienen bij het CCvD-D. Wij nodigen iedereen die gebruik maakt van de Aquo-standaard en inhoudelijk betrokken is bij de meting van PFAS-verbindingen van harte uit om deel te nemen aan een online gebruikersconsultatie op 23 april.