Predicaat uitstekend beheer voor GWSW

Forum Standaardisatie heeft aan de Stichting RIONED het predicaat “uitstekend beheer” toegekend voor het beheer van de GWSW-standaard.