18 april: 1e Bijeenkomst Aquo Linked Data Community

De Aquo wordt verbreed en verrijkt door de toepassing van meer Linked Data-principes en technologieën. Een ontwikkeling waarvoor nauwe samenwerking tussen Aquo-team en waterbeheerders nodig is. Het doel van deze community is om kennis, ervaring, gebruik en innovaties van de Aquo-standaard te delen. Samen maken we de Aquo-standaard nóg beter > Meld je gauw aan!