aanleg

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanleg
Definitie (nl)een maatregel die uitgevoerd wordt om een nieuw object te creëren
Toelichting (nl)werksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting).
BronWegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Label (en)construction
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanlegCategorie van
aanlegGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief beheer (Begrip)Gerelateerdaanleg
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdaanleg
RDF.jpg
Aquo history.png