afzet slib/restproducten

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afzet slib/restproducten
Definitie (nl)de juridische overdracht van het aangeboden slib en restproducten alsmede het transport en afzetten daarvan ten behoeve van hergebruik of definitieve verwijdering.
Datum start2011/07/04 10:41:03
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id28644

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afzet slib/restproductenCategorie van
afzet slib/restproductenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdafzet slib/restproducten
RDF.jpg
Aquo history.png