afzet slib/restproducten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afzet slib/restproducten
Definitie (nl)de juridische overdracht van het aangeboden slib en restproducten alsmede het transport en afzetten daarvan ten behoeve van hergebruik of definitieve verwijdering.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afzet slib/restproductenCategorie van
afzet slib/restproductenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdafzet slib/restproducten
RDF.jpg
Aquo history.png