afzet slib/restproducten

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afzet slib/restproducten
Definitie (nl)de juridische overdracht van het aangeboden slib en restproducten alsmede het transport en afzetten daarvan ten behoeve van hergebruik of definitieve verwijdering.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afzet slib/restproductenCategorie van
afzet slib/restproductenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdafzet slib/restproducten
RDF.jpg
Aquo history.png