anticiperend onderzoek

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)anticiperend onderzoek
Label (de)antizipierende forschung
Code878
Definitie (nl)werksoort gericht op lange-termijnontwikkelingen en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden (kennisvergroting en technologieontwikkeling). Bij dit onderzoek is, gelet op het vernieuwende en verkennende karakter, de uiteindelijke gebruiker niet op voorhand bekend.
BronVan Middelen naar Produkten.
Datum start2011/07/04 10:37:05
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:41
StatusG
Id27293

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anticiperend onderzoekCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png