alarmering

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)alarmering
Label (de)alarmierung
Code728
Definitie (nl)een schriftelijke of mondelinge mededeling aan derden over een calamiteit.
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport
Datum start2011/07/04 10:24:48
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id23235

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alarmeringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png