benutting

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)benutting
Label (en)use
Label (de)benutzung
Definitie (nl)infrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.
Toelichting (nl)Voorbeeld: spitsstrook.
Datum start2011/07/04 10:25:58
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:46
StatusG
Id23628

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benuttingBreder
benuttingCategorie van
benuttingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
infrastructuur (Begrip)Gerelateerdbenutting
wegennetwerk (Begrip)Gerelateerdbenutting
maatregel (Begrip)Smallerbenutting
RDF.jpg
Aquo history.png