beherende instantie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beherende instantie
Definitie (nl)organisatorische eenheid, verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van een gebied of locatie of verantwoordelijk voor het beheren van basisinformatie.
BronTimmerman, ir. J. G., Datadictionary RIZA, Werkdocument 93.039X, 8 januari 1993, pag. 54 (gewijzigd)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beherende instantieBreder
beherende instantieCategorie van
beherende instantieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisinformatie (Begrip)Gerelateerdbeherende instantie
gebied (Begrip)Gerelateerdbeherende instantie
locatie (Begrip)Gerelateerdbeherende instantie
RDF.jpg
Aquo history.png