alluvierecht

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)alluvierecht
Definitie (nl)recht van oeverbewoners om zich het aangeslibde land toe te eigenen.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:39:24
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id28076

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alluvierechtCategorie van
alluvierechtGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alluvium (Begrip)Gerelateerdalluvierecht
gebied (Begrip)Gerelateerdalluvierecht
RDF.jpg
Aquo history.png