calamiteit strategie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)calamiteit strategie
Definitie (nl)een calamiteitstrategie is de wijze waarop een rampzalige situatie kan worden beïnvloed.
Toelichting (nl)Dit is wat er gedaan moet worden om de situatie te beïnvloeden, bijv. {niets doen}, {opruimen}, {neutraliseren}.
Datum start2011/07/04 10:42:00
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:56
StatusG
Id28966

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
calamiteit strategieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png