Opbouw Aquo-standaard

De Aquo-standaard is een semantische standaard. Dat wil zeggen dat zowel de betekenis van begrippen en gegevens als hun onderlinge relaties zijn gedefinieerd.

Aquo uitleg plaatje.jpg


De Aquo-standaard bestaat uit:

In de woordenlijst met Aquo-begrippen zijn termen opgenomen die gangbaar zijn binnen de watersector, samen met hun betekenis (definitie), onderlinge relatie en context.

In de Aquo-domeintabellen zijn de waarden opgenomen die gebruikt mogen worden in (de geautomatiseerde) gegevensuitwisseling binnen de watersector, inclusief de afgesproken schrijfwijze.

In de Aquo-informatiemodellen is vastgelegd welke relaties er bestaan tussen gegevens die te maken hebben met waterbeheer. Informatiemodellen zijn nuttig omdat ze ervoor zorgen dat (een eenduidige) betekenis aan data kan worden geven.