beroep

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beroep
Label (en)appeal
Code1053, 1992
Definitie (nl)het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen (administratief beroep), dan wel bij een administratieve rechter.
Toelichting (nl)Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: Het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen.
Bronartikel 1:5:3 Algemene Wet Bestuursrecht
Datum start2011/07/04 10:26:09
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23690

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beroepBreder
beroepCategorie van
beroepGerelateerd
beroepHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
procedure (Begrip)Gerelateerdberoep
beroepsprocedure (Begrip)Heeft onderdeelberoep
beroepsprocedure (Begrip)Smallerberoep
correspondentie (Begrip)Smallerberoep
RDF.jpg
Aquo history.png