depot

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)depot
Definitie (nl)plaats waar iets bewaard wordt
Label (en)depot
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
depotCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
depot (Domeinwaarde)Gerelateerddepot
RDF.jpg
Aquo history.png