beleidsdoelprogrammering

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beleidsdoelprogrammering
Definitie (nl)het opstellen van een compleet programma van maatregelen op basis van het vastgestelde beleid, zonder dat rekening wordt gehouden met de financiële randvoorwaarden.
Datum start2011/07/04 10:38:55
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:46
StatusG
Id27914

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidsdoelprogrammeringCategorie van
beleidsdoelprogrammeringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleid (Begrip)Gerelateerdbeleidsdoelprogrammering
maatregel (Begrip)Gerelateerdbeleidsdoelprogrammering
RDF.jpg
Aquo history.png